O nama

Ustanova za socijalnu zaštitu

Dom Rea Martia je specijalizovana ustanova socijalne zaštite koja se bavi uslugama smeštaja, medicinskog i socijalnog zbrinjavanja odraslih i starih lica.

Osnovan sa ciljem i idejom pružanja usluga vrhunskog kvaliteta, kroz poštovanje postavljenih visokih standarda i olakšavanje života starim, bolesnim i nemoćnim osobama i njihovim porodicama, ustanova socijalne zaštite REA MARTIA se nalazi u mirnom delu Zemun Polja, u ulici Mihajla Pupina broj 5.

Objekat je atraktivan, namenski koncipiran za ovu vrstu delatnosti i pružanja usluga, koncepcijski prilagođen različitim kategorijama korisnika. Naša filozofija poslovanja omogućava postizanje maksimalne pažnje usmerene ka svakom korisniku, ponaosob. Pružamo stalnu negu i nadzor lekara, sa medicinskim osobljem, u komfornom smeštaju. Vodimo brigu o vašim svakodnevnim aktivnostima i socijalnom životu. Brinemo o vašem zdravlju kroz konstantnu podršku u borbi protiv bolesti. Na raspolaganju vam stoji naše medicinsko osoblje koje je stalno uz vas, naši saradnici lekari i konsultanti koje pozivamo ako se i kada ukaže potreba.

misija i vizija


Naša misija je socijalno zbrinjavanje ugroženih kategorija društva, kroz kvalitetnu zdravstvenu negu, uz poštovanje dostojanstva i individualnih potreba čoveka. Podizanje svesti javnosti o problemima sa kojima se stari i bolesni ljudi susreću, te pomoć u rešavanju istih.

Naša vizija je formiranje organizacije koja će postati sinonim za brigu o ugroženim kategorijama društva i pronalaženje najboljih rešenja za prevazilaženje konkretnih problema. Kroz zajedničku saradnju i poštovanje stvaramo temelje za unapređenje kvaliteta života vas i vaših najmilijih.

NAŠ TIM

Tatjana Simić

direktor Ustanove

Sve u životu je kao santa leda. Vidljiv je samo manji, gornji deo.

Uspeh direktora nije da mu preduzeće bude uspešno, to je samo onaj vidljiv deo sante leda. Pravi uspeh direktora je da se okruži sa dobrim saradnicima. Moji saradnici su vredne, požrtvovane I stručne individue bez kojih ova naša ustanova ne bi bila vrhunska kao što jeste.

Čedomir Micić

menadžer Ustanove

Menadžment je proces kontrole i upravljanja procesima.

Moj posao se suštinski svodi na upravljanje vremenom, projektima I izazovima sa kojima se svakodnevno susrećem u svom radu. Poštovanje dostojanstva korisnika, rodbine korisnika I naročito poštovanje dostojanstva I prava radnika su ključ uspeha. Srećan radnik je dobar radnik. Srećan I zadovoljan korisnik je najbolja reklama koju jedna Ustanova ovog tipa može da dobije, a mi to uspevamo!

Marina Mirić

licencirani socijalni radnik

Osetljivost za tuđe probleme i komunikativnost su ključne veštine koje karakterišu dobrog socijalnog radnika. Svaki uspeh i napredak kod korisnika za nas je velika satisfakcija i neizmerna radost. Uvek smo dostupni kao podrška našim korisnicima, rodbini korisnika i našim kolegama u prevazilaženju svih poteškoća sa kojima se susrećemo.

Dijana Lazarević

glavna sestra

Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti.

Princip dobronаmernosti i humаnosti uobličeni profesionаlnim kodeksom etike su postulati kojima se vodim. Svakodnevne izazove rešavam mirno i hladne glave uz poštovanje dostojanstva korisnika. Moj posao se ne završava sa završetkom radnog vremena, moja briga o korisnicima je neprestan proces.

Ciljevi


Osnovni cilj naše ustanove jeste da postane sinonim za pružanje kvalitetnih usluga u oblasti zdravstvene nege i socijalne zaštite. Kroz neprekidno usavršavanje i prilagođavanje usluga korisnicima, želimo da postanemo lideri u našoj delatnosti i da se naše ime povezuje sa najodgovornijom, najkvalitetnijom zdravstvenom i socijalnom zaštitom odraslih i starih lica.

 • Zbrinjavanje starih i nemoćnih, unapređenje socijalne zaštite
 • Edukacija građana, posebno porodice o značaju brige, nege i pomoći ovim kategorijama stanovništva

 • Javno zalaganje za promenu navika u pogledu postupanja sa licima trećeg doba
 • Podrška u borbi sa demencijom, osnivanje savetovališta, centra za podršku
 • Inkluzija – povezivanje generacija, dece i starih, kroz druženja, kreativne radionice i druge oblike socijalnog ključivanja
 • Organizovanje stručnih skupova u cilju edukacije za pomoć starima
 • Podizanje svesti lokalnog stanovništva o postojanju problema treće dobi, komunikacija sa medijima, volonterskim udruženjima i srodnim organizacijama u obrazovnom i zdravstvenom sistemu
 • Pokretanje programa za rekreaciju i medicinsku korektivnu gimnastiku starijih lica
 • Informisanost o zdravom načinu ishrane
 • Uključivanje fizičke aktivnosti u svakodnevni život
 • Edukacija - formiranje edukativnih predavanja, radionica, savetovališta o problemima starih i bolesnih, pronalaženje načina za unapređenje njihovog položaja u društvu

Ove specifične ciljeve svakodnevno nastojimo realizovati kroz asocijaciju za treće doba koja je kao neprofitno, nestranačko i nevladino telo, osnovana sa ciljem da odgovori na probleme, pitanja i zahteve koji ovu oblast čine tako specifičnom.